Individuele coaching

In coaching draait alles rond jou. Jij krijgt ruimte en tijd om te bespreken wat je wilt bespreken en we vertrekken altijd van wat zich op dat moment aandient. Er is geen vooropgestelde agenda of onderwerpen die je moet bespreken en moet volgen. De vragen die ik stel zijn er altijd op gericht om jou in je kracht te zetten. Zodat je mij binnen de kortste keren niet meer nodig hebt.

De prijs van coaching bedraagt € 70,-/sessie. Indien je het financieel moeilijk hebt (werkzoekende, ziekte, alleenstaande) kan je aan € 50,-/sessie gecoacht worden. Op die manier wil ik de coaching toegankelijk maken voor iedereen, want iedereen heeft recht op een goede coach!

NLP

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren: hoe je de wereld waarneemt, dit in taal omzet en op welke manier je omgaat met de dingen die gebeuren. We zijn allemaal gewoontedieren en hebben vaste patronen om om te gaan met wat er gebeurt. Die patronen helpen je vooruit of net niet. Vanuit NLP heb ik een hele rugzak met mogelijkheden om te kijken wat jou het beste verder helpt.

Enkele NLP vooronderstellingen zijn:
– Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om de gewenste resultaten te behalen.
– Elk gedrag heeft een positieve intentie.
– Iedereen heeft een ander ‘model van de wereld’: ik respecteer jouw zienswijze en jouw beleving.

Oplossingsgericht

Oplossingsgericht coachen wilt voor mij zeggen dat we enerzijds ruimte en tijd nemen om te bespreken wat niet werkt en anderzijds ruimte en tijd nemen om te bekijken wat wel werkt. Jij bent zelf de expert in je leven, niet ik. Ik heb jouw leven niet geleid, ik heb niet meegemaakt wat jij hebt meegemaakt.

Samen met jou ga ik kijken naar hoe je het liever zou willen, wat voor jou beter zou zijn, wat er wel al werkt en welke kleine stapjes in die richting verder kunnen zijn. Ik richt me op het vergroten van jouw veerkracht om om te gaan met de situaties in je leven.

Focus op actie

Heel vaak weten mensen wel wat ze zouden kunnen doen om iets te veranderen. Heel vaak doen ze het toch net niet. Aangezien elk gedrag een positieve intentie heeft, is dat ook zo bij het niet stellen van een bepaald gedrag.

Vanuit deze perceptie kijken we naar weerstand, naar wat jou tegenhoudt en wat jouw daadkracht kan geven. Want het gaat uiteindelijk niet alleen om nieuwe inzichten bij coaching, het gaat er ook om dat je actie onderneemt. Michael Beckwith zei: ‘Act on the good that you know!’


Laten we samen aan jouw toekomst bouwen


<span>%d</span> bloggers liken dit: